Vi kan staten

Calona

Vi kan staten!

 
topp5.jpg
 

Detta är Calona

Calona har erbjudit tjänster inom det statliga ekonomiadministrativa området i tjugo år och har hjälpt ett hundratal olika myndigheter, stora som små. Få andra har mer gedigen bakgrund inom statlig redovisning och ekonomistyrning – Tillsammans har våra nio konsulter över 200 års praktisk erfarenhet!

Calonas konsulter har en unik kombination av kompetens inom statlig redovisning, ekonomistyrning och ekonomiadministrativa IT-system. Detta gör att vi kan skapa effektiva lösningar för myndigheter utifrån deras särskilda förutsättningar och med minimal uppstartstid.

Våra uppdrag inom redovisningsområdet varierar och omfattar allt från rådgivning i en specifik redovisningsfråga till att upprätta en årsredovisning. Utveckling av myndigheternas budget- och styrmodeller med allt från processutveckling till framtagning och införande av olika verktyg är också exempel på uppdrag som vi kan hjälpa er med. Vi erbjuder även resursstöd som ekonomichef, kvalificerad ekonomihandläggare eller ekonomiadministratör. Med vår djupa erfarenhet kan vi arbeta produktivt från dag ett.

Uppdragen utförs i nära samarbete med kunden, så att överföring av kunskap blir en naturlig del av arbetet. Vi ser kompetensutveckling hos våra kunder som en viktig ingrediens för att nå ett bra resultat och hållbara lösningar. Vi skräddarsyr även kurser i ekonomi åt statliga myndigheter och håller seminarier i aktuella ämnen.

Behöver ni någon som kan ta itu med arbetsuppgifterna direkt från första dagen, min minimal uppstartstid?